top of page

privacy

De website http://www.dogwash.lu wordt beheerd door het bedrijf Ornicenter SARL-S. uitgegeven, een naamloze vennootschap met statutaire zetel te 121, route de Luxembourg L-6562 Echternach, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister en Luxemburgse vennootschap onder nummer B216611 (hierna de “Vennootschap”).

Elke persoon (hierna "Gebruiker" genoemd) kan de Website op elk moment gebruiken zonder zich te registreren of te registreren. In sommige gevallen moet het Bedrijf echter de persoonlijke gegevens van de Gebruiker (hierna "Gegevens") verzamelen om het Bedrijf de gevraagde diensten te laten leveren.

Deze gegevens worden verzameld door het bedrijf.

Het bedrijf is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens over u.

Als zodanig is zij daarom verantwoordelijk voor de manier waarop deze gegevens worden verwerkt, verzonden en opgeslagen.

Om haar missie te kunnen vervullen, moet het bedrijf bepaalde gegevens verzamelen.

Afhankelijk van het soort doel dat wordt nagestreefd, worden de volgende gegevens verzameld:

Achternaam, voornaam, adres en telefoonnummer,

E-mailadres,

gebruiksstatistieken,

Evenals alle andere informatie die we automatisch verzamelen wanneer gebruikers de website bezoeken via cookies en/of trackers.


 Het bedrijf garandeert de gebruiker dat het alleen informatie zal verwerken die relevant, adequaat en beperkt is tot wat nodig is in verband met de aangegeven doeleinden.

Hoewel de gebruiker wettelijk niet verplicht is om zijn gegevens te verstrekken, waarschuwt het bedrijf dat het anders niet al zijn diensten kan leveren en met name zijn aanbiedingen niet aan de behoeften van de gebruiker kan aanpassen en die hem ter beschikking staan om persoonlijke service te bieden.

Deze gegevens worden verzameld door:

Van het inschrijfformulier tot de website,

Van het abonnement van de gebruiker tot producten en/of diensten,

Cookies en/of trackers, waaronder in het bijzonder:

Google Analytics (via Google Tag Manager)

Facebook/Instagram

Wix Analytics


Over het algemeen kan de gebruiker zijn browser configureren om te waarschuwen voor pogingen om cookies in te stellen of om het type cookies dat hij accepteert te beperken. U kunt zich afmelden voor oplossingen voor het volgen van advertenties die lid zijn van de EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) op dit adres: http://www.youronlinechoices.com/lu-de/.

Daarnaast bieden sommige van onze leveranciers van trackingoplossingen onafhankelijke manieren om zich af te melden voor tracking:

Google Analytics


 Het bedrijf garandeert dat het de gegevens van de gebruiker verzamelt in overeenstemming met de geldende regelgeving op dit gebied en in het bijzonder de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de “ verordening”) en verwerkt. Het zorgt er met name voor dat verwerking alleen plaatsvindt als:

de gebruiker heeft ingestemd met:

de verwerking is noodzakelijk om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren,

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het bedrijf rust.


In het bijzonder zullen de gegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

Gebruikers een persoonlijke service bieden,

navigatie op de site te vergemakkelijken,

Tel het aantal geraadpleegde artikelen op een deel van de site,

verwerking van inschrijvingen op de website,

De advertenties die op de website worden aangeboden aanpassen,

het uitvoeren van marktonderzoeken,

gebruikers in staat stellen deel te nemen aan de interactieve functies van de site,

wedstrijden houden,

Gebruikersgegevens delen met partners die producten of diensten aanbieden die interessant kunnen zijn voor gebruikers (als ze toestemming geven om dergelijke informatie te ontvangen).


De gegevens zullen met name op een of meer van de volgende manieren worden gebruikt:

het maken van marketingprofielen,

het gebruik van de website controleren,

Assistentie bij de strategische ontwikkeling van de website.


Het bedrijf controleert de toegang tot de gegevens.

Het bedrijf zorgt ervoor dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Gebruikers van wie de gegevens door het bedrijf worden verwerkt, hebben een aantal privileges en in het bijzonder:

het recht op toegang tot de hen betreffende gegevens in het bezit van het bedrijf,

het recht om de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen of, indien nodig, de voltooiing ervan,

in bepaalde gevallen om verwijdering van hun gegevens te verzoeken,

om in bepaalde gevallen de beperking van de verwerking te verzoeken,

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (onder bepaalde voorwaarden voorzien in het Reglement),

het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken,


Om deze rechten uit te oefenen, kunnen gebruikers per e-mail contact opnemen met de juridische afdeling van het bedrijf op info@dogwash.lu.

bottom of page